Opoziční zastupitel Ondřej Veselý (ČSSD) to však vidí jinak. „Navýšení si mezi sebe rozdělí čtyři vyvolené kluby a nikdo jiný nemá nárok," naráží Ondřej Veselý na oddíly, které navíc dostanou dohromady 4,6 milionu korun. Jedná se o FC Písek, IHC Písek a oddíly házené a basketbalu pod TJ Sokol Písek.

Podle místostarosty Písku Josefa Knota (TOP 09) to tak ale není. „Že jsou čtyři kluby preferovanější? Ano, souhlasím. Chcete v Písku chodit na basketbal, fotbal, házenou či hokej? Pak ale seniorské týmy potřebují kvalitní mládežnické přípravky. Pokud bychom rozpočtový koláč rozdělili rovným dílem, možná bychom si sice získali srdce kdejakého rodiče, ale kvalitní přípravu mládežníků pro nejúspěšnější písecké sporty bychom sotva zajistili," podotkl Josef Knot.

Na nové rozdělení příspěvků pozitivně reaguje také Eliška Machová, asistentka trenéra U8 TJ Hradiště. „Pokud by chtěl někdo finanční prostředky rozdělovat v duchu absolutní rovnosti, pak by musel mercedes stát stejně peněz jako škodovka. Každý snad pochopí, že jakékoliv ligové soutěže jsou nákladnější než soutěže okresní, případně krajské, a i s přihlédnutím k počtu členů v jednotlivých oddílech musí být částky rozdílné," říká Eliška Machová.

Písečtí zastupitelé schválili nové zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost, kde se mění například limit pro posuzování mládeže z devatenácti na dvacet let.

Podle nových pravidel se bude přerozdělovat částka ve výši 2 % z rozpočtu města bez průběžných položek, nejméně však 8,5 milionu korun ročně.

Mládež od letoška přijde o miliony z hazardu

Mladí sportovci od letošního roku pocítí také skutečnost, že město zakázalo hazard na svém území a tudíž už z něj nepotečou miliony do Fondu na podporu aktivit mládeže z výnosů VHP (výherních hracích přístrojů) a VLT (videoloterijních terminálů), jako tomu bylo v posledních letech. Písečtí fond zrušili. „Rozdělíme poslední peníze za třetí kvartál, dělá to něco přes čtyři miliony korun," podotkl místostarosta Josef Knot a dodal, že se tím budou zabývat zastupitelé na svém březnovém jednání. Výnosy za čtvrtý kvartál už nepůjdou do fondu, ale do rozpočtu města.

V loňském roce šlo do sportu 3,7 milionu korun. Z toho bylo zhruba 2,6 milionu korun na činnost, 500 tisíc korun na investice, 167 tisíc korun na sportovní akce a 380 tisíc korun na systémovou podporu.

Porovnání skutečnosti 2014 a modelové situace 2015.

NÁZORY

Ondřej Veselý: Chcete, aby město Vaše dítě podporovalo ve sportu? Pak musí hrát mužský hokej, fotbal na Spartaku, basket, nebo ženskou házenou. Jinak má smůlu

Materiál nová sportovní pravidla schválený zastupitelstvem města Písek na zasedání dne 29.1.15 vypadá na první pohled dobře. Město zvyšuje podporu sportu o částku minimálně 4,6 mil. Kč ročně, tedy na více než dvojnásobek proti stávajícímu stavu. Chudák občan podporující své dítě ve sportovní volnočasové aktivitě zaplesá, že se jeho dítě bude mít ještě lépe, bude mít lepší sportovní podmínky, prostě na něj jeho město myslí. Jenže ouha. Přivede dítě na TJ Hradiště, na florbal (což je nejen v Písku nejrychleji se rozvíjející sport), na hokejbal a bude jistě zaskočen, když přijde informace o tom, že město podporu jeho dítka ještě snížilo a bude tedy muset z kapsy vytáhnout dalších pár stovek, jinak sport jeho dítka končí.

„Jak je to možné?", ptá se zoufalý rodič, „Vždyť město přece podporu sportu více než zdvojnásobilo!!!!" Odpověď je prozaická: „Jak pro koho". Máme tady úplnou novinku. Čtyři vyvolené kluby: Fotbalový klub FC Písek, IHC Písek, Házená TJ Sokol a Basketbal TJ Sokol. Ty si mezi sebou rozdělí právě ono navýšení 4,6 mil. Kč a nikdo jiný nemá nárok. Aby toho nebylo málo, ty stejné vyvolené kluby oberou ostatní i o ten zbytek, který jim zůstal a ti se tedy nedělí o oněch zbývajících 3,9 mil. Kč, ale pouze o to, co jim čtyři vyvolení nechají. Chcete, aby Vaše dítě hrálo fotbal? Na Hradišti mu město dá 607,-Kč (v r. 2014 1.014,-Kč), zato na Spartaku 7.344,-Kč (v r. 2014 4.615,-Kč)!!!!! Chcete, aby se ohánělo hokejkou? Na Švantláku dostane 853,-Kč (v r. 2014 1.464,-Kč), v IHC 11.038,-Kč (v r. 2014 4.615,-Kč)!!!!!

Rodič nevěřícně kroutí hlavou: „Jak je to možné?", ptá se znovu rodič: „Kdo to připustil?", „Vždyť to je nespravedlivé". Vážení rodiče, na zastupitelstvu sice byl přednesen návrh na úpravu, která by navýšila podporu všem, ale koalice ani nehnula brvou a prostě jej zařízla. Asi je jen náhodou, že vrcholní představitelé tří ze čtyř „vyvolených" klubů jsou členové koalice… Stejně jako fakt, že se opět vrací model malé domů, „spolehlivě" fungující v Písku mezi léty 1992 a 2010, tehdy pod taktovkou ODS, dnes rozdělenou do Jihočechů 2012, ODS a Píseckých patriotů, nadšeně podporovanou TOP 09 a ANO.

Josef Knot: Vaše děti se obírat nikdo nechystá

Když si přečtete nedávný příspěvek Ondřeje Veselého na téma nových pravidel pro rozdělování prostředků na sportovní činnost, zamrazí vás. Nová koalice měla obrat vaše sportuchtivé dítko a vy si jako rodiče zase sáhnete hlouběji do kapsy – tedy pokud si nevyberete jeden ze čtyř áčkových sportů, nebo jak píše Ondřej Veselý sportů „vyvolených". Jenže hororové příběhy na strašení rodičů jsou jedna věc, realita je poněkud jiná. Snad krom tří sportovních klubů, které takzvaně zůstaly na svých, si ostatních dvacet finančně polepšilo. A že jsou čtyři kluby preferovanější? Ano, souhlasím. Podívejte se na to ale jinak: chcete v Písku chodit na basketbal, fotbal, házenou či hokej? Pak ale seniorské týmy potřebují kvalitní mládežnické přípravky. Pokud bychom rozpočtový koláč rozdělili rovným dílem, možná bychom si sice získali srdce kdejakého rodiče, který má se svým dítkem jiné plány, možná by nás pochválil i Ondra Veselý, ale kvalitní přípravu mládežníků pro nejúspěšnější písecké sporty bychom sotva zajistili a navýšené prostředky by nakonec jen vylétly komínem.
Osobně si tedy nemyslím, že by současné vedení města hrálo „malou domu", spíše mi připadá, že si někdo dal vlastence.

Eliška Machová, asistent trenéra U8 TJ Hradiště
Se zájmem jsem se seznámila s výstupem z jednání zastupitelstva města Písku ohledně rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města pro sport. Vítězný koaliční návrh se mi zdá, pokud matematika neklame, více než smysluplný. Co by za takovouto podporu od města dali sportovci v sousedních Strakonicích, kde cituji: „Peníze pro sport musí počkat". Ale zpět do Písku. Zastávám funkci trenéra přípravek v TJ Hradiště, a jestli náš klub dostane více prostředků na mládež, než v minulosti, není co řešit a my zainteresovaní musíme toto jen kladně kvitovat. Pokud by chtěl někdo finanční prostředky rozdělovat v duchu absolutní rovnosti, pak by v přeneseném slova smyslu musel Mercedes stát stejně peněz, jako Škodovka. Každý snad pochopí, že jakékoliv ligové soutěže jsou daleko nákladnější než soutěže okresní, případně krajské a i s přihlédnutím k počtu členů v jednotlivých oddílech musí být částky rozdílné. Jestliže, konkrétní situaci chápeme my sportovci, nevidím důvod, proč by toto nemohli pochopit opoziční politici. Troufám si tedy říct, že valná většina oddílů si přilepší.

Zdeněk Šťastný, předseda IHC Písek
Jsme velice rádi, že jsme společnou roční iniciativou čtyř klubů hokeje, fotbalu, házené 
a basketbalu docílili zvýšené finanční podpory prakticky všech sportovních klubů a odvětví zejména s ohledem na tu skutečnost, že končí podpora sportu z fondu VHP a VLT. Upřímně děkuji všem představitelům města a jeho zastupitelům, kteří svým hlasováním neponechali písecký mládežnický sport svému osudu. Našim čtyřem jmenovaným klubům mimořádná podpora napomůže zachovat současnou úroveň špičkových republikových soutěží, jejichž náročnost je pro naše klubové rozpočty bez pomoci města, bohužel, neufinancovatelná.

Rudolf Žaba, předseda Házené Sokol Písek
Musím poděkovat koalici, že rozhodla, jak rozhodla. Přinese to peníze pro sport jako takový 
a většina klubů si polepší. Nynější vedení radnice zavádí nový styl rozdělování peněz do sportu. Předchozí podmínky nerozlišovaly sport vrcholový 
a masový. Rozevřené nůžky mezi kulturou a sportem se 
v Písku začínají pomalu uzavírat.

Podpora sportovních oddílů v ostatních městech Písecka

Nejvíc peněz v Milevsku
dostávají mladí fotbalisté

Milevsko – Stejně peněz jako v loňském roce putuje mladým milevským sportovcům do jednadvaceti let, a to 2,74 milionu korun. Příspěvky schvalovala rada města na posledním jednání. „Akceptovali jsme návrh sportovní komise," řekl starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012).
Město má sportovní kluby rozdělené do několika kategorií. Hokejisté HC Milevsko 2010 jsou jako jediní tzv. prioritní uživatelé městských sportovišť, to znamená, že za jejich pronájem neplatí. Od toho se odvíjí i výše dotace, která letos činí 170 tisíc korun. Oproti loňskému roku je o 30 tisíc korun nižší. Nejvíc peněz dostanou fotbalisté. Do FC ZVVZ putuje 1,015 milionu korun. I ti si pohoršili, v roce 2014 totiž dostali 1,040 milionu korun. Naopak na vyšší příspěvek se mohou těšit florbalisté. Klub Došwich, který se rozvíjí, obdrží 195 tisíc korun, tedy o 95 tisíc více než v předcházejícím roce. Peníze z města putují i na záštity. Více o příspěvcích v Milevsku zítra.

Více než padesát tisíc korun dostávají v Protivíně čtyři oddíly

Protivín – Sportovci si v Protivíně oproti loňskému roku polepší, a to o sto tisíc korun. Město mezi ně letos rozdělí 1,2 milionu korun. „Podporujeme hlavně volnočasové aktivity dětí. Čím má oddíl víc dětí, tím dostane víc peněz," jmenuje jedno z nastavených kritérií starosta Protivína Jaromír Hlaváč.
Nejvyšší příspěvky dostanou čtyři oddíly, a sice FK Protivín (240 000 korun), TJ Slavoj Protivín (130 000 korun), hokejbal TJ Platan Protivín (100 000 korun) a Taekwondo Protivín (65 000 korun). Jejich příspěvky schvalují zastupitelé. „Ostatní dostávají do padesáti tisíc korun, takže to schvaluje rada města," vysvětlil starosta.
Protivínské oddíly si musely podat žádost o příspěvek na činnost do konce ledna, peníze se budou rozdělovat během března.
Do sportu, přesněji činnosti sportovních oddílů, jdou v Protivíně dvě procenta z příjmové stránky rozpočtu města. 

Vedení Mirovic fotbalu fandí

Mirovice – Pro letošní rok je v rozpočtu města Mirovice zahrnuto 126 tisíc korun pro fotbalisty FC Dimmpl Mirovice a 50 tisíc korun pro sportovce TJ Sokol Mirovice II.
„Výše příspěvků na sportovní činnost je v posledních pěti letech na stejné úrovni. Sportovcům se daří s těmito částkami vyjít," uvedla místostarostka města Marie Hrdinová, která je zároveň starostkou místního Sokola. TJ Sokol Mirovice II má 110 členů, někteří z nich jsou velmi úspěšní v tenisu.
Mirovičtí fotbalisté podle Marie Hrdinové skvěle reprezentují město a vychovávají dorost. Peníze od města využívají na činnost – na tréninky, pořádání místních utkání a na účast na zápasech mimo město.
Tradice mirovického fotbalu navíc sahá až do roku 1933. Aktivních členů má FC Dimmpl kolem stovky a navíc se k nim řadí takzvaná stará garda a čestní členové. 

Mirotice dají i na střelbu

Mirotice – Vloni rozdali v Miroticích na příspěvcích sportovcům 148 tisíc korun.
„Zatím jsme rozdělování příspěvků na sportovní činnost neschvalovali, ale předpokládáme, že budou částky stejné jako vloni," uvedla starostka Mirotic Martina Mikšíčková.
Sokol Mirotice dostal vloni šedesát osm tisíc korun na činnost, ale část peněz použil také na údržbu Sokolovny. Fotbalový klub Mirotice dostal na činnost sedmdesát tisíc korun, protože pracuje s dětmi a dovybavuje si potřeby pro sport.
Sportovní brokovou střelbu, kterou zastupuje Václav Kučera, podporuje město pěti tisíci korunami. „Václav Kučera naše město dlouhodobě reprezentuje na vysoké úrovni, podařilo se mu získat řadu medailí," dodala Martina Mikšíčková.
Příspěvek pět tisíc korun na činnost dostali také zdejší úspěšní florbalisté.