Všem starostům na Písecku jsme položili dvě stejné otázky, z nichž v první mají ohodnotit své první dva roky ve funkci a ve druhé nastínit plány do druhé poloviny volebního období. Dnes odpovídá Jiří Štrajt, starosta Orlíka nad Vltavou.

1) Co se vám podařilo za první dva roky?
Nejdůležitější věcí, která se podařila v prvním pololetí volebního období, bylo získání dotace ve výši 29 milionů korun na centrální čistírnu odpadních vod. O dotaci jsme usilovali od roku 2008.
Dále jsme vyměnili starý místní rozhlas za úplně nový, opravili komunikaci k Parkhotelu Orlík a bytovkám a poměrně dobře jsme rozjeli svatební obřady na zámku, kterých nám rok od roku přibývá. V obci jsme zčásti svépomocí a zčásti díky dotaci od Svazku obcí severní Písecko doplnili obecní mobiliář, přesněji nové lavičky, dřevěné posezení, informační tabule a podobně.

2) Jaké máte plány na druhý poločas volebního období?
V druhém poločase nás čeká výstavba centrální ČOV včetně zkušebního provozu a do konce letošního roku také malá úpravna vody na odstranění dusičnanů z pitné vody. V příštím roce zahájíme práce na územním plánu, budeme aktualizovat strategický plán rozvoje obce, máme připravenu dokumentaci na rozvody pitné vody v místní části Višňovka a čekáme na vhodný dotační titul. Na řadu přijdou i opravy některých místních komunikací včetně chatové oblasti.

Příště bude odpovídat starosta Kučeře Bohuslav Bartůněk.