„Třetí příklad, který mě nadzvedl nejvíc, byl bod, kdy jsme řešili, zda odepsat nedobytnou pohledávku. V zápisu je na napsáno, že jsem vznesl návrh neodepisovat nedobytné pohledávky. Zase je to jen polovina pravdy. Navrhl jsem totiž neodepisovat nedobytné pohledávky, které doposud nejsou promlčeny. Což je úplně jiná informace," poukazoval zastupitel Miroslav Doubek.

V dalších případech se mu nezdály jeho citace ke  schvalování závěrečného účtu a k žádosti střeleckého klubu o odkoupení pozemků. 

„Zápis by měl v nejkratší podobě znít: Vznesl návrh neodepisovat nedobytné pohledávky, které dosud nejsou promlčeny. Takto se to dá vykládat, že hájím nehospodárné hospodaření města," dodal Doubek.

Starosta Zdeněk Herout (ODS) hájil práci úřadu. „Už jsem v minulosti několikrát opakoval, že pokud někdo chce přesné znění své citace uvést do zápisu, ať to oznámí. Pořizovat doslovný zápis nedovoluje zákon," konstatoval starosta Zdeněk Herout a doplnil že ověřovatelé zápisu nevyhodnotili zápis jako chybný.

Zastupitelé hlasovali o tom, zda mají změnit zápis podle připomínek Miroslava Doubka. Pro ale byli jen tři zastupitelé. Kromě Miroslava Doubka ještě jeho stranický  kolega Ivan Radosta a Marie Polívková, která byla zvolena za Věci veřejné. Většina přítomných zastupitelů se zdržela hlasování.

Úřad tak zápis přepracovávat nemusí.