Prostřednictvím Papučového dne chce Domácí hospic Athelas upozornit veřejnost, že tu jsou dostupné služby, které jim pomohou v nelehké době nemoci a umírání. „Pořízením a sdílením fotky v papučích může kdokoliv upozornit na činnost mobilních hospiců, které umírajícím dovolí strávit jejich poslední dny doma – třeba právě ve vlastních papučích," vysvětluje PR manažerka Domácího hospice Athelas Kateřina Literáková.

Hospic zve všechny, aby si ve středu 11. října nazuli papuče a pomohli bořit tabu kolem umírání a péče v závěru života. „Své fotky s hashtagem#papucovyden#dozitdoma sdílejte na sociálních sítích a mluvte ve svém okolí o tom, co mobilní hospice dělají," žádá PR manažerka s tím, že více o kampani se lidé dozví na www.dozitdoma.cz.

V Písku se bude Papučový den konat ve středu v okolí Kamenného mostu. Po celý den bude připravený doprovodný program, do kterého se zapojily písecké školky. Jejich výtvarné práce budou k vidění u mostu. Stejně tak tady bude možné koupit si drobnosti, papuče a pletené ponožky u charitativního stánku. „Celý den bude k dispozici papučová hra v parku, na které spolupracujeme se studenty gymnázia, odpoledne pak papučový fotokoutek, Divadlo Buřt a letos společně postavíme symbolický krabicový dům. Jako tradičně si užijeme papučové tancování s T-Dance Písek a Z.I.P. Písek, zazpívá Petra Pešková a sbor ZŠ Cesta," vyjmenovala Kateřina Literáková. V 16 hodin se bude pořizovat společná fotka co nejvíce lidí v papučích nebo s papučemi.

Kdo nemůže dorazit ke Kamennému mostu, může se i tak do akce zapojit a její myšlenku podpořit. „Obujte s námi 11. října papuče a podpořte mobilní hospicovou péči v České republice na sociálních sítích s #papucovyden#dozitdoma," dodala PR manažerka.

Domácí hospic Athelas poskytuje možnost zůstat doma až do konce. Závažná nemoc může postihnout každého a ne vždy je šance na vyléčení. Nevyléčitelně nemocným v závěru života pomáhají mobilní hospice splnit přání dožít v domácím prostředí. „V praxi se stále nezřídka potkáváme se situací, že pacienti a jejich rodiny neví, že mají takovou možnost a spoléhají pouze na nemocnici nebo sami na sebe,” uvedla Daniela Nechvátalová, ředitelka Domácího hospice Athelas v Písku.

Péče o nemocného v závěru života bývá velmi náročná a vyčerpávající. „Proto je dobré nebýt na to sám. Mobilní hospic vám dá jistotu, že váš blízký bude mít veškerou potřebnou zdravotní péči v maximální kvalitě a zároveň bude moci svůj zbývající čas prožít co nejkvalitněji a doma,“ pokračuje Daniela Nechvátalová. Mobilní hospice poskytují komplexní zdravotně-sociální služby a pečují jak o nemocného, tak o pečující rodinu, které nabízejí duchovní či psychickou oporu, ale i praktickou pomoc – např. s žádostmi o příspěvek na péči či pomůckami usnadňujícími péči o nemocného.

V týmu hospice jsou lékaři specialisté a zdravotní sestry, ale také sociální pracovníci, pečovatelé, duchovní nebo psychologové. Během posledních dnů či týdnů pacientova života je péče k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Součástí služeb mobilních hospiců je i pozůstalostní péče, která několik dalších měsíců pomáhá pozůstalým vyrovnat se se ztrátou blízkého. Písecký hospic má dokonce poradnu pro kohokoliv, kdo přijde z řad veřejnosti a zažil ztrátu blízkého člověka. Tato poradna je financována z Nadace EP Corporate group.