Na stokorunu navíc se mohou těšit členové komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli. Podle Františka Šiky, člena finančního výboru, je ale navýšení nízké. Ten už od listopadového schvalování odměn upozorňuje na to, že mezi odměnami členů-zastupitelů a ostatních je ročně velký rozdíl. Nazval to jako nehoráznou diskriminaci.

Ani na středečním zasedání, kde zastupitelé novou výši odměn přijali, nebyl příliš nadšený. „Uznávám, že je snaha o snížení rozdílu, přesto si myslím, že zůstává diskriminační. Když vezmu, že se uskuteční šest zasedání za rok, původní sedminásobný rozdíl se sníží na 5,3krát," řekl František Šika.

Starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012) uvedl, že výši odměn řešili komplexně, rozhodovaly také finanční možnosti města. „Je to postupné urovnávání rozpětí, které může být považováno za příliš veliké," podotkl k návrhu. Ten byl 420 korun, respektive 690 korun měsíčně.

František Šika dodal, že v ČR platí antidiskriminační zákon, který se vztahuje i na oblast odměňování. „Pokud odměny schválíte v navržené výši, můžu vás informovat, že se obrátím na veřejného ochránce práv, jestli se jedná o diskriminaci, nebo ne," dodal.

Podle starosty se výše odměn po republice liší. „Jsou města, kde zastupitelé nedostávají nic, jsou města, kde zastupitelé dostávají víc než v Milevsku, a je řada měst, kde nezastupitelé nedostávají nic, a jsou města, kde dostávají víc než v Milevsku. Jsme někde na hraně kompromisů, proto považuji návrh za velice korektní," zdůraznil Ivan Radosta.

Navýšení odměn pro předsedy výborů a členy, kteří nejsou zastupiteli, prošlo jasně. Kromě Vladimíra Dvořáka (Jihočeši 2012), který se zdržel hlasování, byli všichni pro.

Větší rozdíl v hlasování byl u bodu, který se týkal náhrady neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru. Částka 150 korun za hodinu, která vychází z průměrné mzdy, prošla třinácti hlasy.

Proti například byla celá čtveřice z ODS. Ladislav Bendula (ODS) řekl, že by se cítil trapně vůči obyvatelům, kdyby si nárokoval peníze navíc. „Jednou jsme byli zvoleni, máme peníze jako zastupitelé i členové komisí, a jestliže mě město požádá o nějakou práci, tak jí budu věnovat čas dobrovolně," řekl Ladislav Bendula.

Starosta vysvětlil, že stanovenou náhradu má mít město ze zákona. On sám očekává to samé, jako by udělal Ladislav Bendula.
Náhradu neboli refundaci u zastupitelů pracujících určuje zaměstnavatel a poté jeho fakturu proplácí město.

Doposud byli nezastupitelé, kteří pracují v komisích a výborech, odměňováni za jedno zasedání, a to částkou 320 korun. Zastupitel-předseda výboru a komise má i nadále 1300 korun měsíčně a člen komise nebo výboru 1120 korun.

Výše odměn
člen výboru a komise – 420 korun
předsedové výborů a komisí – 690 korun
(Částka pro nezastupitele je měsíčně a vyplácí se za podmínky, že se uskuteční alespoň jedno zasedání a dotyčný se ho zúčastní.)