Mezi častými návštěvníky plaveckého bazénu je také Milan Trkovský z Písku. Ten se na redakci Píseckého deníku obrátil se stížností a požádal o pomoc.

Již koncem prosince loňského roku si přivodil úraz na kluzké podlaze parní komory. „Následně jsem zaslal provozovateli, Městským službám Písek, žádost o odškodnění úrazu i s lékařskou zprávou. Bylo mi odpovězeno, že tato podlaha je v reklamaci a, i když ji převzali, nenesou v těchto prostorách za provoz zodpovědnost. S tím však nesouhlasím,“ zdůrazňuje Milan Trkovský. Písemně mu bylo sděleno, že jeho žádost byla projednána a budou ho kontaktovat zástupci města. To se však dosud nestalo.

Ke stížnosti se pro Deník vyjádřil místostarosta Jiří Hořánek: „Úraz je předmětem šetření pojišťovny, která by sama měla pana Trkovského kontaktovat a případně si vyžádat další potřebné podklady.“
Milan Trkovský se domnívá, že město nedodržuje zákony České republiky, protože nedostal vyjádření ke stížnosti ve stanovených lhůtách, a že místo, aby hájilo zájmy návštěvníků plaveckého bazénu, jehož je majitelem, hájí zájmy pojišťovny.

Podle názoru místostarosty Písku Jiřího Hořánka se na městské služby nevztahuje povinnost poskytovat údaje dle Zákona o svobodném přístupu k informacím. „Považuji však za chybu, že panu Trkovskému nebylo odpovězeno, a na nejbližší poradě vedoucích požádám, aby se tak neprodleně stalo,“ ujistil Jiří Hořánek a dodal: „Doufám, že v nově vybudovaném bazénu bude provoz bezpečnější a pan Milan Trkovský bude jeho spokojeným návštěvníkem.“