Výstava se bude konat za necelý měsíc, 20. až 23. srpna, nemohou ji ohrozit dlouhotrvající horka a sucho?
Zatím vše probíhá podle plánu. Samozřejmě i my bychom, jako většina lidí, uvítali zmírnění teplot a vyhlížíme dešťové přeháňky.

V Čimelicích začaly od července problémy s nedostatkem vody, jak to zvládáte v zahradě?
To, že se musí šetřit vodou v tomto počasí, není určitě problém pouze Čimelic. Myslím, že je to aktuální záležitost již na mnoha místech. Nakládání s půdou a ochrana vodních zdrojů už měla být dávno národní prioritou a mělo by se popřát sluchu skutečným odborníkům na tuto problematiku. A samozřejmě vysvětlovat lidem, že nejen s vodou je třeba rozumně nakládat. Bohužel v takovém mimořádném období se pak důsledky této politiky rychle projeví.
V zahradnictví používáme vodu z jiných zdrojů než obec a zatím se s nedostatkem nepotýkáme. Ale samozřejmě se také snažíme s vodou maximálně šetřit.

Začali jste už s nějakou viditelnou přípravou, nebo je to ve fázi organizování?
S bezprostřední přípravou areálu v souvislosti s touto akcí právě začínáme. Vše, co souvisí s výstavou, to znamená vytvoření výstaviště, průběh a následně úklid areálu po výstavě, nám zabere celý měsíc. Na organizaci a vytvoření celé akce se podílejí naši zaměstnanci, brigádníci a další kolegové zahradníci i floristé.

Kolik se přihlásilo vystavovatelů a na jaké zajímavosti ohledně rostlin se mohou návštěvníci těšit?
Na letošní výstavě květin by mělo být podle přihlášek přes devadesát účastníků – zahradníků, výrobců keramiky či prodejců zahradnického materiálu.
To znamená, že stejně jako před dvěma lety bude areál zcela zaplněn. Těší nás zájem vystavovatelů a prodejců, ale museli jsme jich i několik, z kapacitních důvodů odmítnout.
Návštěvníci uvidí přes padesát aranžovaných expozic. Pro naši výstavu je typická bohatá rozmanitost sortimentu rostlin, myslím, že by tak měla uspokojit i náročné návštěvníky.

V jakém duchu bude letos výstava laděná?
Výstava letos nemá jednoznačné téma. Ale měla by se odehrávat v duchu radosti z krásy rostlin a přírody a měla by návštěvníka i trochu povznést a navodit zamyšlení nad jinými hodnotami, než nám nyní nabízí konzumní společnost.

Vždy máte expozice propojené s uměním nebo historickými exponáty. Co připravujete tentokrát?
Myslím si, že návštěvníky potěší expozice Cesta do fantazie vytvořená originálními obrazy a keramickými plastikami, které speciálně pro tuto akci vytváří výtvarnice Eva a Jana Ďurčovy, samozřejmě doplněná zajímavými květinami.
Další expozice se ponese v duchu retro a sama jsem zvědavá, jak se nám její spojení s květinami povede.
Kouzelné okamžiky z české přírody pořízené objektivem Libora Šejny a zajímavě uspořádané přírodní doplňky by měly potěšit oko i duši.
Na malebná zahradnická zátiší zahradníka Pavla Chlouby navážou i stále inspirativní staroanglická zákoutí.

Na jaký doprovodný program se mohu lidé těšit?
Výstavu s námi v areálu Zámecké zahrady zahájí Mladá dudácká muzika ze Strakonic.
U sportovní haly bude pak hudební program po celé čtyři dny. V sobotu večer zveme na hudební skupinu Strings, která zahájí svůj program písničkami Michala Tučného a bude pokračovat v příjemném country-rocku k poslechu i tanci až do pozdních večerních hodin.
Vedle zámku, kde bude výstava myslivosti a ochrany přírody, budou probíhat soutěže pro děti a hudební odpoledne.
V areálu u školy bude pro milovníky drobného zvířectva již tradičně připravena výstava místních chovatelů.