Výprava patnácti dětí a třech učitelek ze Základní školy Lichardova v čele s ředitelkou a zástupkyní dorazila ve čtvrtek v podvečerních hodinách. Ve sborovně naší školy jsme uspořádali posezení se slovenskými kolegyněmi, abychom si sdělili novinky z našich škol a zavzpomínali na předešlá setkání. V pátek se první dvě vyučovací hodiny rozprchli naši kamarádi po škole, navštívili jednotlivé třídy, povídali si s našimi žáky, prezentovali svoje město a děti si také vzájemně vyměnily drobné dárečky. Pak už vyrazili všichni do města, nejprve na prohlídku Městské knihovny a potom podpořit naši školní skupinu v závodě dračích lodí.

Po obědě a odpočinku jsme se vydali opět do centra. Během ranních hodin se někteří žáci stačili už vzájemně poznat a skamarádit, a tak odpoledne i večer trávily české a slovenské děti zase dohromady. Jako jedna z nejlepších zábav se ukázalo vzájemné zkoušení ze znalosti českých a slovenských slov. Jednoznačně z této hry vyplynulo, že slovenské děti rozumí češtině mnohem lépe než české děti slovenštině. V sobotu ráno po snídani jsme se ale už museli rozloučit, Slováky čekala dlouhá cesta domů.

Setkání bylo velice milé a příjemné, vazby mezi námi se zase o kus upevnily, všechny děti získaly spoustu zážitků a my už se zase těšíme na další společné akce.

Veronika Pauknerová