Pokud o někom takovém víte, navrhněte ho. Jak to udělat? „Návrhy k ocenění přijímá odbor školství a kultury, a to nejpozději do 31. prosince. K nominaci slouží formulář, který je nutno elektronicky, poštou či osobně doručit do uvedeného data na podatelnu Městského úřadu Písek,“ informovala Jana Bauerová z odboru školství a kultury MÚ Písek. Formulář najdete na webových stránkách města nebo je k vyzvednutí na podatelnách městského úřadu. Cena byla poprvé udělena loni, kdy ji získal Folklorní soubor Písečan.