Písek svým vystoupením reprezentovala naše škola. Směs lidových a umělých českých písní nacvičil dohromady pěvecký sbor 1. stupně pod vedením pana učitele Prokopa a flétnový kroužek pod vedením zástupce ředitele školy pana Přiba. Vystoupení malých hudebníků a zpěváků zaujalo a bylo odměněno velkým potleskem.

Po cestě do Lince jsme také navštívili Základní a střední polytechnickou školu v hornorakouském Bad Leonfeldenu. Zde nás přivítala ředitelka školy a starosta města. Naši žáci také předvedli své krátké kulturní vystoupení, potom jsme si společně prohlédli školu. Děti se především zajímaly o třídy a výuku na prvním stupni. Mohly porovnávat například způsob výuky, vybavení tříd a školy. A i když se naši žáci dosud s výukou německého jazyka nesetkali, velmi dobře se s tamními dětmi dorozuměli anglicky.

Nikdo se netajil tím, že bychom rádi se školou v Bad Leonfeldenu navázali spolupráci, stali se vzájemně partnerskými školami a mezi učiteli i žáky hledali budoucí přátele.

Martin Prokop, ZŠ E.Beneše