U každého ze čtyř rybníků - Trubka, Bašta, Tichávek a Beran byla umístěna vždy jedna tabule popisující rybniční ekosystémy. „U rybníku Beran byla osazena navíc jedna tabule, která je věnovaná historii lokality sahající až do 17. století. Zpracovali ji pracovníci Prácheňského muzea v Písku,“ řekl David Schwedt, vedoucí oddělení zemědělství a ekologie odboru životního prostředí MÚ Písek. V lokalitě přibyly také lavičky.

Návštěvníci se díky textům doplněným zajímavými kresbami a fotkami dozví, jaké funkce v krajině rybníky plní, jak funguje rybniční ekosystém nebo jak vypadá život pod hladinou. Zpracování textů zajistili ve spolupráci s odborem životního prostředí a společností Lesy města Písku pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Grafického zpracování se ujala destinační společnost Píseckem, s. r. o.

Vzhledem k přírodnímu charakteru lokality, která je vstupní branou do přírodního parku Písecké hory, byly panely vyrobeny z akátového dřeva. Umístěny jsou tak, aby navedly návštěvníky od poměrně rušné komunikace ulice Na Trubách na klidnější „zelenou“ stezku podél rybníků.

Odbor životního prostředí MÚ Písek