23.7. Vladimíře Polanské z Tábora ⋌syn Šimon
24.7. Ivě Suchanové z Písku ⋌dcera Zuzana
24.7. Mgr. Jaroslavě Říhové z Písku ⋌syn Patrik
24.7. Monice Šasenbauerové z Mydlovar ⋌ dcera Natálie
24.7. Haně Hrdličkové ze Sedlice ⋌syn Martin
25.7. Monice Kubecové ze Stříteže ⋌syn David
25.7. Renatě Grundzové z Protivína ⋌syn Lukáš
26.7. Ladě Benešové ze Stehlovic ⋌syn Eduard
26.7. Mgr. Kristině Novotné z Písku⋌ syn Jan
27.7. Janě Roušalové z Písku ⋌syn Jakub
27.7. Ing. Olze Ziglerové z Tábora ⋌dcera Edita
28.7. Kristině Kovalíkové z Nové Vsi ⋌dcera Aneta
28.7. Tereze Kofroňové z Třešně⋌  syn Ondřej
28.7. Miloslavě Matouškové z Písku ⋌dcera Jaroslava
2.8. Michaele Haškové z Písku ⋌syn Vojtěch
3.8. Petře Chytilové z Vimperka ⋌syn Patrik
3.8. Lucii Svobodové z Rakovic ⋌syn Josef
5.8. Evě Moravcové z Písku ⋌dcera Linda