28. 5. Dr. Jaroslavě Staňkové z Prahy dcera JAROSLAVA

28. 5. Anně Kotaiové z Písku dcera KAROLÍNA

28. 5. Kateřině Jeníkové z Písku dcera GABRIELA

29. 5. Monice Chrenščové z Písku syn VIKTOR Vlasák

30. 5. Dagmar Čížkové z Chelčic syn VÁCLAV Čížek

30. 5.Martině Vlasaté z Ražic dcera EMA

30. 5. Pavlíně Žákové z Písku dcera KATEŘINA Štajerová

30. 5. Lucii Zvěřinové ze Soběslavi dcera Nela

31. 5. Lucii Peckové ze Sepekova dcera ELIŠKA

31. 5. Petře Hajné z Kožlí dcera MAGDALÉNA

31. 5. Miroslavě Koštové z Písku syn MAREK

31. 5. Janě Levé ze Strakonic syn TOMÁŠ Cvrk

1. 6. Adéle Jedličkové z Milevska syn JANEK

1. 6. Anetě Peškové z Malých Nepodřic syn ADAM Carva

2. 6. Nikole Vavrečkové z Bechyně dcera JULIE Trnková

2. 6. Oleně Pipchak z Písku dcera MELISSA

3. 6. Haně Tůmové Povejšilové z Malých Nepodřic dcera ELIŠKA Tůmová

4. 6. Andree Markové z Písku syn MATĚJ Fouček