15. 1. Ing. Petře Duškové z Kestřan dcera GABRIELA
15. 1. Ing. Radce Žákové z Radomyšle syn FREDY
16. 1. Martině Spěvákové z Libějovic syn VIKTOR
16. 1. Lence Jírové ze Zálší dcery DOMINIKA a VERONIKA
17. 1. Nikol Bečvářové z Protivína dcera JASMÍNA Hornátová
17. 1. Evě Bursíkové z Netolic syn MIKULÁŠ
18. 1. Kamile Horské z Hamrů dcera VICTORIA Šrámková
18. 1. Anně Mižigárové z Písku syn WILLIAM
18. 1. Zuzaně Kutilové z Přechovic syn ONDŘEJ
19. 1. Blance Kožmínové ze Záhoří dcera LUDMILA
20. 1. Monice Ješetové z Písku dcera LINDA
21. 1. Ireně Kramplové z Bečic syn KRYŠTOF