Hlavní vedoucí byla Zdenka Staňková, další instruktoři byli Sára Stýblová, Hynek Králíček, Martina Zajíčková, Anna Kuřátková a Vojta Habiger. Na táboře musí být lékař diabetolog – první týden MUDr. Klára Picková a MUDr. Tomáš Neškudla, druhý MUDr. Marta Klementová. Další zdravotníci se střídali – sestřička Karolína Čápová, Markéta Hojná a zdravotník Adéla Štanclová. Díky senzorům, kterými byly děti vybaveny, měli o trochu míň práce s měřením, ale i tak bylo při péči o tolik dětí co dělat.

Letošní téma celotáborové hry bylo Cesta kolem světa a znamenalo nejen si užít her a soutěží, ale i si něco zopakovat nebo se dozvědět. Soutěžily mezi sebou čtyři týmy – Evropané, Američané, Australané a Asiati v různých disciplínách spojených s tématem. Letošní pobyt byl nejpohodovější, děti byly naprosto skvělé. S nadšením se zapojovaly do plnění všech úkolů, úžasně spolupracovaly a vůbec je nezajímal výsledek. Prostě si to chtěly užít. Tématu byl přizpůsoben i celodenní výlet, když jsme byli zrovna v Americe, navštívili jsme pevnost lovců kožešin ve Fort Hary.

K táboru patří i sport – fotbal, vybíjená, přehazovaná, frisbee a řada dalších disciplín. LezeTop přivezlo horolezeckou stěnu, lanovku a bungee running a týmové lyže, společnost Feelnat připravila v lese lanové dráhy a hry jako pukec, roboty, opět byl i večer s kytarami, pyžamová diskotéka, maškarní, opékání buřtů, malování na výtvarnou soutěž na téma Moji nejlepší kamarádi a nechyběla ani bojovka. Velkým zpestřením byla iniciativa společnosti TechData, která oslovila i další partnery a společně připravili pro děti Festival radosti. Děti si užily únikovou hru Oživení Golema, střílení z luků, virtuální realitu, večerní bubnování s Tokhim. Nechyběl ani fotbalový zápas dětí proti firmě TechData.

Dia tábor je edukační, děti se neustále učí zvládat svou nemoc, 4x denně mají možnost konzultovat vše s lékaři, což je obrovsky posouvá. Opět děti napsaly test o cukrovce, společnost Promedica jim navíc připravila zábavný kvíz. Doktorka Marta uspořádala besedu na táborové téma – co si sbalit na cesty v souvislosti s cukrovkou. Navíc děti vidí u kamarádů, že v tom nejsou sami.

Tábor neuvěřitelně rychle utekl. Ve všech kláních sice vyhrávali Evropani /modří/, ale v závěrečné hře měli více štěstí Američané /červení/. Spoustu dárků si odvezli všichni.

Loučení se neobešlo bez slziček a také smutku těch, kteří věděli, že tento tábor je pro ně poslední, protože už dovršili dospělácký věk. Ale vzpomínky na krásné chvíle nikomu nikdo vzít nemůže.

Zdenka Staňková, Diacel Písek