Podle místostarosty Martina Třeštíka to pro město znamená téměř 141 tisíc korun do rozpočtu. „Naposledy se nájmy z nebytových prostor navyšovaly před pěti lety. Potom zůstalo nájemné stejné, protože by se jednalo jen o malou částku a vznikly by tím velké náklady spojené s administrativou. Teď už se to městu vyplatí,“ vysvětlil místostarosta Martin Třeštík. Od roku 2010 rozhodli radní o navýšení nájemného o inflaci jen v letech 2011 a 2013.