„I když uzavírka netrvala dlouho, byla to nejen pro mě určitá komplikace. Při cestě ze sídliště Jih, kde bydlím, do centra města jsem musel jet po objížďce. Zejména při dopravní špičce jsem musel počítat s určitým zdržením," uvedl Jiří Barcal (42), který včera dopoledne parkoval na Velkém náměstí.

Povrchová oprava komunikace v části Nádražní ulice má stát 1,4 milionu korun bez DPH. „Oprava zahrnovala nový živičný kryt komunikace a nové veřejné osvětlení. Sloupy veřejného osvětlení jsou umístěny do nově zřízených ostrůvků v pravém chodníku ve směru od centra města. V místech, kde se ukládaly kabely, se chodník předláždil," uvedla Lenka Gareisová, tisková mluvčí Městských služeb Písek.

Ve městě ještě pokračují úpravy dalších komunikací. Je to například povrchová oprava v části ulice 17. listopadu za 900 tisíc korun. Skončit by měla do 28. srpna.

V září začne největší letošní dopravní stavba ve městě, a to 1. etapa rekonstrukce a modernizace Šafaříkovy a Dobrovského ulice. Celá akce bude stát 27,5 milionu korun a město získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Zahájena bude také povrchová úprava komunikace Na Trubách.

Městské služby již připravují opravy a rekonstrukce komunikací pro příští rok.