V souvislosti s další etapou výměny parovodu za horkovod, do kterého se pustila Teplárna Písek, bude od poloviny příštího týdne uzavřena Nádražní ulice, a to v úseku od křižovatky se Zeyerovou ulicí po křižovatku se Sadovou ulicí. „Stavební práce zde potrvají přibližně do konce dubna, bude ovšem záležet i na počasí,“ uvedla mluvčí radnice Irena Malotová. Objízdná trasa povede okolními ulicemi.

Ve směru k nádraží nebude fungovat ani autobusová zastávka v Nádražní ulici. „Pro autobusy MHD bude zřízena náhradní zastávka v Baarově ulici,“ informoval Tomáš Květoň, pracovník odboru dopravy MÚ Písek.

Pokud to bude možné, zůstane část komunikace průjezdná. „Chceme zabránit dopravnímu kolapsu, který by mohl ve špičkách nastat. Proto jsme také zamítli původně plánovanou uzavírku křižovatky ulic Zeyerova a Nádražní,“ podotkl Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy MÚ Písek. V dotčených ulicích narostou také problémy s parkováním.

Výkopové práce budouv Nádražní ulici postupně pokračovat až k nároží ulic Budovcova a Gregorova. Nové potrubí povede dále z Budovcovy ulice přes Komenského až k poště. Souběžněs tím začne pokládka a montáž potrubí v Denisově ulici, dále přes Mírové náměstí do Kollárovy ulice a přes Jeronýmovu a Prokopovu ulici k poště, kde se obě nové části horkovodu propojí.