Pro žáky nynější 5. C  ZŠ Jana Husa s učitelkou Janou Strakovou to byl mimořádný zážitek. Jejich práce byly součástí výstavy projektu Hravý architekt v Jiřském klášteře v Praze a oni mohli celý den strávit prohlídkou areálu Hradu. Zasvěceným průvodcem jim byl architekt, historik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog Zdeněk Lukeš.

„Mohli jsme si projít  celý areál a podívali jsme se i do katakomb,"  poznamenala jedna z žákyň Štěpánka Maříková.  Spolu s ní se do projektu zapojili její spolužáci   Adam Belšan, Ondřej Beran, Ondřej Bernáth, Ondřej Burýšek, Jakub Čaloun, Šimon Glück, Jan Hanus, Dušan Kudlička, Václav Nosek, Tomáš Novák, Andrej Onac, Luděk Roučka, Petr Šejnoha, Kristýna Březinová, Agáta Krajícová,  Klára Minaříková, Klára Nosková, Sylvie Nováková, Zuzana Reichlová, Tereza Štěrbová, Kateřina Štulíková,  Eliška Tichavová, Lucie Váňová,  Aneta Vlasatá, Veronika Vlášková, Tereza Vlčková a Barbora Vyhlídková.

Z bohaté písecké nabídky si děti z Husovky  vybraly různé stavby. Například Agáta Krajícová věž děkanského kostela, Jakub Čaloun Schrenkův pavilon v Palackého sadech a  Veronika Vlášková Kamenný most.

Za úspěšnou reprezentaci Písku žákům ZŠ Jana Husa při vernisáži poděkoval  starosta  města Ondřej Veselý, který mimo jiné uvedl: „Jsem rád, že děti z Husovy školy pomáhají šířit povědomí, že Písek je tím nejkrásnějším městem na světě. My, Písečáci, to už pokládáme za samozřejmost."

„Cílem tohoto projektu, nad kterým převzala záštitu manželka prezidenta  republiky Ivana Zemanová, je přiblížit dětem 3. a 4. tříd základních škol historickou architekturu jejich města," připomněl  Václav Beránek, vedoucí oddělení kultury Správy Pražského hradu.  Kamenný most a  věž kostela zaujaly také Šimona Glücka.

Součástí programu návštěvy dětí na Hradě  se konají i workshopy. „Pokoušíme se zasít do dětí semínko povědomí o architektuře. Ony vědí, že existuje, a my jim chceme ukázat, že je architektura dobrá i špatná, že se musí vymýšlet," uvedl k projektu ředitel Národního památkového ústavu pro Prahu Ondřej Šefců.

V Bílých trámech písecké Sladovny si  až do 2. března mohou prohlédnout  nejen  kresby píseckých dětí, ale také obrázky  dalších účastníků projektu z dvou desítek měst v celé republice. Jsou zde zastoupeny například Tábor, Pardubice, Český Krumlov, Ostrava, Litomyšl,  Hradec Králové nebo České Budějovice. Vystavena je také maketa  Kamenného mostu ještě s mostními věžemi, kterou pro tyto účely  zapůjčilo Prácheňské muzeum v Písku.

Projekt Hravý architekt by měl pokračovat i letos druhým ročníkem a opět jako součást mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture  Week. Tentokrát by se měly zapojit i děti ze Slovenska, Polska a Maďarska.

„Přáli bychom si z Hravého architekta založit novou tradici každoročních setkání dětí na Pražském hradě. Navíc chceme tento projekt rozvíjet do mezinárodního kontextu, a tak každý ročník bude mít vlastní téma," prozradil Petr Ivanov, ředitel  festivalu.