Ve středisku ve Svatoplukově ulici Naděje poskytuje  sociálně aktivizační služby  pro rodiny s dětmi. Mimo jiné se stará o to, aby děti  docházely do mateřských škol, a rodiče motivuje k získání stálého zaměstnání.

„Další naší aktivitou jsou ambulantní a terénní služby  pro mladé ve věku od šesti do dvaceti let, které ohrožují společensky nežádoucí jevy. Staráme se o doučování dětí, nabízíme volnočasové aktivity," informoval oblastní ředitel Naděje Daniel Svoboda.

Letos toto občanské sdružení rozšířilo  činnost s mladými do dvaceti let z jednoho na dva dny v týdnu.

Ne všichni  zastupitelé  při projednávání příspěvku souhlasili s jeho výší. „Nelíbí se mi, že tak velké prostředky získá Naděje a ostatní občanská sdružení jsou podle mého názoru diskriminována," uvedl  zastupitel za ODS Miroslav Sládek  a navrhl snížit příspěvek  města o milion korun.  Tento návrh však  získal podporu jenom čtyř  zastupitelů.

„Starosta Ondřej Veselý (ČSSD) upozornil na to, že Naděje  poskytuje  obyvatelům Písku služby, které ostatní občanská sdružení  v náplni své činnosti nemají.

Při  hlasování prošel původní návrh smlouvy města s občanským sdružením Naděje. Osmnáct zastupitelů  podpořilo poskytnutí příspěvku ve výši 1,8 milionu korun  na úhradu nákladů.