Již týden předem si děti vybraly dílnu, ve které chtějí tento den pracovat, podle svého zájmu. Letos to byla práce s pedigem, malování na sklo a porcelán, zdobení květináčů, drátkování a korálkování, práce se dřevem, výroba náramků, šperků, zvířátek (např. žiraf, chobotnic, želviček) a květin z papíru a různých přírodních materiálů, klíčenek, lapačů zlých snů, origami, jarní přírodní aranžování, vaření a pečení dobrot ve školní cvičné kuchyni, šití na šicím stroji a výroba fotorámečků, výrobků ze dřeva…

Lektory na každém stanovišti, kterých bylo letos 22, byli učitelé školy. Vedle nich nám jako každoročně pomohli odborní učitelé ze SOU Písek. Čtyři skupiny dětí se vydaly přímo do areálu SOU Pražská a Na Spravedlnosti a zkusily si modelovat z cukrářské hmoty, vyrobit velikonoční klapačku, zajíce ze sena či vaření a pečení různých dobrot. Za tuto každoroční pomoc SOU děkujeme, dětem se vždy velmi líbí a zároveň poznávají možnosti svého budoucího studia.

Projektový den utekl a každý si domů odnesl nějaký vlastnoruční výrobek, který potěší nejen samotné děti, ale i další členy rodiny či kamarády. Vedle zpestření školní práce děti změnily i spolužáky, protože pracovaly ve věkově heterogenních skupinách, což se již mnohokrát v našich aktivitách osvědčilo.

Jitka Mintuchová