Zastupitelů se sešlo neobvykle málo a hrozilo, že jejich počet klesne pod polovinu. To by znamenalo, že starosta Zdeněk Herout bude muset zasedání ukončit.

„Od nás jsem tu jenom já," poznamenal Lubomír Šrámek z TOP 09. Jeho straničtí kolegové Pavel Procházka a Oldřich Kofroň nedorazili. „Vy na tom také nejste o moc líp," řekl Lubomír Šrámek na adresu ČSSD. Z ní chyběli tři zastupitelé Václav Pavlečka, Ivana Stráská a Ladislav Macháček.

Šrámek se obával, aby  zastupitelstvo mohlo přijímat usnesení. „Já také nemám stoprocentní účast, to je pravda. Teď je nás tu čtrnáct, dva ještě odejdou na toaletu a za chvíli budeme neusnášeníschopní," dodal Šrámek, který upozornil na to, že počet zastupitelů může mít vliv na výsledek hlasování.

Malá účast se projevila už na začátku zasedání, kdy chtěl  místostarosta Martin Třeštík do programu zařadit další bod. Týkal se smlouvy darovací pro stavbu vodovodní a kanalizační sítě v lokalitě Dehetník.  Materiálem se zastupitelé zabývali už v únoru, ale tehdy ho předkladatel Martin Třeštík stáhl. Jedním z důvodů bylo, že zastupitelé poukazovali na to, že stavba není zkolaudovaná. „Minulý týden se kolaudace uskutečnila," vysvětlil místostarosta Třeštík, proč chtěl, aby bod zastupitelé opět projednávali. To se ale nestalo, nadpoloviční podporu všech zastupitelů bod nezískal a do programu se nedostal.

Nepřítomnost byla problémem nejen v případě zastupitelů, ale i veřejnosti. Zdeněk Hobzek z ODS na středečním zasedání vyjádřil nespokojenost nad neúčastí zájemce, který by si rád koupil od města část pozemku a stavby mateřské školy v ulici B. Němcové. „Je tady doktor Lubomír Pecháček? Odpovím si sám, není," řekl Hobzek, který se chtěl zájemce zeptat na podrobnosti.

Milevské zastupitelstvo má jednadvacet členů. Pouze na ustavujícím zasedání v listopadu roku 2010 se sešli všichni zastupitelé. Na zářijovém jednání  v roce 2011 jich chybělo šest a na tom posledním ve středu pět. Na začátku jich ale bylo pouze třináct.