Potvrzuje to starosta Ivan Radosta. „Na internet budeme dávat zakázky minimálně za dvě stě tisíc korun," plánuje.

Podle radního Miroslava Doubka, který má na starosti infrastrukturu, si uvědomili, že se lidé na část jejich investiční politiky nedívají tak, že je průzračná, jak si oni sami myslí. Miroslav Doubek tak reagoval na výroky v internetových diskuzí o přihrání zakázek tzv. z ruky spřáteleným firmám. To vedení města odmítá, žádnou zakázku nezadalo tzv. z ruky, a to ani v případě havárie, jakou je nyní bezodkladná oprava střechy hotelu Sport. „Všechno nad milion korun probíhá výběrovými řízeními a u menších akcí poptávkovým řízením, kdy je snaha poptat pět či šest, někdy i třicet firem," dodal radní, který vyjmenoval poslední investiční akce a opravy a jejich dodavatele. Doložil, že spektrum firem je široké.

Novinku schvaluje i Petr Barda, který je předsedou finančního výboru. „Transparentnost je určitě ku prospěchu. Ten, kdo se o to zajímá, má možnost se na to podívat," řekl Petr Barda.

V roce 2011 přijali zastupitelé usnesení, že zadání a výsledky veřejných zakázek budou zveřejňovány na internetových stránkách města po dobu minimálně tří let. Úplně všechny zakázky ale neobsahuje. Minulé vedení města se řídilo zákonem o veřejných zakázkách a tedy minimálním cenovým stropem zakázky.