Dramatický kroužek má ve zdejší škole dlouholetou tradici. „Přišla jsem sem před čtrnácti lety, kdy tady vedla kroužek a pěvecký sbor bývalá kolegyně Radmila Nováková a já s ní začala spolupracovat. Asi devět let už vedu pěvecký sbor, dramatický kroužek a přípravku na dramatický kroužek sama," vysvětlila učitelka hudební výchovy a vedoucí kroužků Marie Filipová. Protože je profesí učitelka hudby na ZUŠ – na housle, učí ještě po školní výuce děti hrát na hudební nástroje – zobcovou flétnu, kytaru a klavír.

Všichni se pak postupně podílejí na společných vystoupeních dramatického kroužku. „Teď je tady asi osm dětí, které jsou schopné hudebně doprovodit divadelní představení. Vybírám vždy nějakou hudební pohádku, aby v ní mohli vystoupit všichni. Někteří chodí zároveň do dramatického kroužku, pěveckého sboru a na hudební nástroje," doplnila Marie Filipová.

Začalo to tím, že kdysi připravovaly s kolegyní na Vánoce pro školní besídku a pro rodiče Pastýřskou hru a pak první pohádku. „Lidé si zvykli, že je poslední školní den před Vánoci v restauraci Na Hvížďalce naše vystoupení. Napřed bylo jen pro rodiče a teď už bývá i pro veřejnost. Chodí na ně kolem 200 lidí," doplnila Marie Filipová. V jejich podání mohli lidé například vidět klasické hudební pohádky, jako třeba Zlatovlásku, Popelku, Hrátky s čertem nebo Čertovu nevěstu.

Představení ale vždy předchází pečlivá příprava. V květnu začíná Marie Filipová za pomoci kolegyně Šárky Maštalířové připravovat scénář, v červnu jsou první čtené zkoušky, o prázdninách se mladí herci učí texty a největší záběr začíná od září. V prosinci už si zkoušejí role v kostýmech a za doprovodu sboru a muzikantů. „Bývá to docela náročné, protože po celý advent vystupujeme se sborem po okolí a sbor se musí ještě naučit písničky do pohádky," upřesnila Marie Filipová.

A jak to mají s kulisami a kostýmy? „Nádherné kulisy nám dělá můj syn a děti mají úžasné maminky, které jim připravují krásné kostýmy," chválila Marie Filipová. Pohádky upravuje vždy tak, aby si v nich zahrálo co nejvíce dětí.

Ta poslední byla O kráse a štěstí a na další Vánoce budou připravovat pohádku Jak se peče štěstí, protože v ní bude také hodně rolí pro ty, kteří si budou chtít zahrát.

Kromě vánočního představení dělají děti radost také obyvatelům seniorského domu v Rakovicích a vystupují při vítání nových občánků.

SCHŮZKY

Počet dětí:
dramatický kroužek 9
přípravka na kroužek 10
pěvecký sbor 25-30
hudební nástroje – 15
Děti se v kroužcích prolínají a jejich počet je proměnlivý.
Všechny kroužky jsou zdarma.
Pravidelné schůzky jsou ve středu po skupinkách od 13.05 hodin až do 15 hodin.