Město  za pomoci rodičů již vcelku vyřešilo problémy s množstvím a kvalitou dětských hřišť. Co však v Písku  chybí, jsou prostory a zařízení pro volnočasové aktivity teenagerů a mladých lidí.

Nápad, jaké zařízení  vybudovat, se objevil  poprvé na jednání studentského parlamentu složeného ze zástupců  středních škol.  Ještě letos by se mladí měli dočkat street  workoutového hřiště.

„Vycházeli jsme z toho, že mezi mladými lidmi jsou v současnosti velmi populární adrenalinové sporty, které nejsou spojeny s vysokými finančními náklady. Dají se provozovat v přírodě  a v městské zástavbě," připomněla Hana Rambousová, místostarostka Písku.

Uskutečnilo se několik setkání  vedení města a zástupců odborů MÚ se členy aktivních  skupin mladých lidí 
z Písku, kteří se věnují  parkuru, street workoutu, bikeru a dalším sportům. Dalším krokem byla anketa na základních a středních školách. Podle jejích výsledků bylo jako nejvhodnější lokalita  zvoleno Výstaviště.

„Toto místo pokládám za  vhodné, protože  v okolí je velmi málo bytů a nebudeme tak případně rušit jejich obyvatele," myslí si šestnáctiletý Jiří Molkup,  vyznavač parkuru, a dodává: „Doufám, že tam bude odpovídající vybavení."

Připravená studie  počítá s multifukčním využitím tohoto prostoru. Zatím poslední společné jednání se  konalo v polovině května za účasti  zástupce mladých sportovců Filipa Slámy. On a jeho kamarádi pokládají za důležité, že  sportoviště nebude oplocené a může sem přijít veřejnost.

„V první etapě se počítá s vybudováním cvičebního  parku mimo areál kina. Mezi vzrostlé stromy se umístí cvičební prvky pro všechny věkové skupiny, které se zabývají adrenalinovými sporty," dodala Hana  Rambousová.

V rozpočtu města je na první etapu  street workout vyčleněna částka 250 tisíc korun. Počítá se s rozdělením výstavby do pěti etap, které se budou realizovat podle toho, jak budou v rozpočtu peníze. Do konce květen město vypíše vyběrové řízení na dodávku cvičebních prvků.