Uzavírka bude ale probíhat v menším rozsahu, než tomu bylo loni. "Stávající horkovod bude prodloužen od domu číslo popisné dvě, přes parkovací stání až do objektu radnice města Písek. Zde bude instalována kompaktní předávací stanice, která nahradí již dožilou technologii stávající plynové kotelny. Součástí letošní etapy je i napojení několika dalších objektů na náměstí s rezervou pro možné budoucí rozšíření," upřesnil k plánované akci za Teplárnu Písek Roman Kubiš.

Výkopovým pracím bude od pondělí 14. února předcházet archeologický průzkum. Samotné rozšiřování horkovodu by poté mělo probíhat tak, aby práce co nejméně narušovaly běžný dopravní režim na náměstí. Řidiči přesto přijdou o několik parkovacích míst a zároveň se budou otáčet už v polovině náměstí, zadní polovina jeho plochy zůstane průjezdná pouze pro zásobování.

Akce písecké teplárny by měla skončit do začátku června.