Tou první byl turnaj ve hře Mölkky, který pořádala místní základní škola ve spolupráci s DDM Písek na fotbalovém hřišti. Tato sportovní událost je zaměřena na rodiny s dětmi, které chtějí aktivně trávit svůj volný čas. Turnaj ve hře Mölkky se v Klukách konal již potřetí a zúčastnilo se jej přes dvacet rodinných týmů. Šest nejlepších týmů bylo odměněno pěknými cenami, které do soutěže věnoval DDM Písek a výrobce deskových her - Albi. 

Další událost se uskutečnila ve Březí, u kapličky svatého Václava, kde se v 15 hodin sešli občané ke slavení poutní mše svaté pod širým nebem. Mši sv. sloužil P. Vítězslav Holý, který při svém kázání hovořil o moudrosti, plodící lásku k lidem i k Bohu. Na závěr zazněl z úst přítomných Svatováclavský chorál a Česká státní hymna, doprovázená hrou pana Kortuse na elektrické varhany. Po mši uspořádali obyvatelé Březí pro všechny poutníky výtečné pohoštění na návsi u kapličky. 

Jitka Šefránková