Jeho hlavním cílem je naučit děti, jak se chovat k přírodě, jak vnímat a prozkoumat mnoho z jejích tajemství a přitom si uvědomit, že lidé jsou pouze její součástí stejně jako zvěř, stromy, rostliny a vše, co nás obklopuje. Vedoucími kroužku jsou Augustin Riant a Josef Hácha.

„Činnost kroužku je velmi různorodá, ale vždy se týká nás a našeho vztahu k přírodě. Především nás zajímá myslivost, což znamená mnoho činností, jejichž úkolem je hlavně ochrana, chov a následně i lov volně žijící zvěře,“ vysvětlil Augustin Riant.

S kroužkem proto nejčastěji vyráží přímo do terénu do okolí, kde se pokouší dětem vysvětlit a ukázat vše důležité, co příroda nabízí a co jí může nabídnout člověk. Děti se tu učí poznávat i pozorovat zvěř, a hlavně ji v zimních měsících přikrmovat. Poznávají také stromy a rostliny a probírají mnohé z kynologie.

Všechno, co se děti v kroužku naučí, si procvičují při různých soutěžích, jako je třeba Zlatá srnčí trofej, nebo při naučných stezkách pro děti. V Kovářově je to stezka Po stopách lišáka Vuka, která je určená i pro veřejnost.