Dotační program Sport 2019 schválili zastupitelé na posledním jednání. V rozpočtu města na příští rok pro něj plánují vyčlenit 4,6 milionu korun, což je stejně jako v minulých letech. Jak připomněl starosta Ivan Radosta, program je určený na organizovanou práci s mládeží do 21 let. Sportovní kluby mají možnost své žádosti podávat od 31. prosince do 14. ledna, a to na městem předepsaném vzoru žádosti. Poradit se mohou na městském odboru regionálního rozvoje.

Zastupitel Michal Polanecký připomněl, že by bylo třeba poskytnout dotace také na podporu trenérské práce, a to na pořízení licencí a školení trenérů. Dodal, že by se v lednu mohl vypsat samostatný dotační titul pro tyto účely. Ivan Radosta konstatoval, že s tím souhlasí, že nikdo nechce trenéry mládeže poškodit.