Letos jsou předpokládané výdaje menší a sportovci tak dostanou o zhruba milion korun méně. „Při úpravě rozpočtu během roku však může dojít i k úpravě částky na sport," připomněl Vojtěch Bubník (VPM), místostarosta Písku odpovědný za finance.

Návrhy na rozdělení peněz z městské poklady připravuje pro zastupitelstvo sportovní komise. Její předseda Václav Reichl (KSČM) zdůrazňuje: „Pro částku na činnost je rozhodující, aby 40 procent členů byli mladí do 19 let. Letos na činnost rozdělujeme téměř 2,7 milionu korun, což je 80 procent z celkové částky. Oddíly a kluby mají přesně stanovené, na co peníze mohou využít a po skončení roku předkládají vyúčtování."

Největší částku na činnost letos dostává TJ Sokol Písek, následují FC Písek a IHC Písek. Další peníze může město poskytnout jako systémovou podporu sportu. Jde o mimořádný příspěvek za výjimečnou reprezentaci města Písku a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích.

Sportovní organizace mohou také žádat o příspěvky na jednotlivé akce. Dalším zdrojem je Záštita starosty města, určená na kulturní, sportovní, volnočasové a společenské akce. Na sport je ročně 100 tisíc korun. Není to mnoho, a tak pořadatelé se někdy musí spokojit jen s morální podporou.

Částky z rozpočtu města na sportovní činnost se vypočítávají podle určitého koeficientu, ale u peněz na investice občas jsou dohady. Na příspěvky na investice a velké opravy je určeno patnáct procent z celkové částky. Vloni to bylo 660 tisíc korun, letos 501 tisíc.

Právě u příspěvků na investice se objevují občas diskuse, komu a kolik přidělit. Na zasedání zastupitelstva to byly otazníky nad občanským sdružením Radioklub Písek. Nedostává letos na investice ani korunu, přestože požadoval značné částky na opravy areálu na Hradišti a na přípravu projektové dokumentace k záměru vybudovat polyfunkční sportovní areál.

„Již před časem jsme se dohodli, že peníze na na investice nebudeme příliš drobit, aby je jednoty a oddíly mohly využít na to, co nevyhnutelně potřebují. Ten, kdo příspěvek dostane jeden rok, musí další dva roky s žádostí počkat. To je i případ píseckého radioklubu a dalších," vysvětlil předseda sportovní komise Václav Reichl.

Letos se peníze určené ze sportovního fondu na investice rozdělí mezi dvě tělovýchovné jednoty. Největší částku 445 tisíc korun dostává TJ Sokol Písek na rekonstrukci předávací stanice na teplo. „Jde o nutnou investici vzhledem k tomu, že Teplárna Písek dělá rozsáhlé rekonstrukce teplovodního potrubí v okolí hal TJ Sokol a na ně musí navázat rekonstrukce předávací stanice," doplnil Václav Reichl.

Na rekonstrukci sociálního zařízení ve své budově TJ Sokol Hradiště získává 42 tisíc korun. Obě organizace se na investici musí podílet 30 procenty.