V souvislosti s opatřeními týkající se šíření infekčního onemocnění Covid -19 je povolen vstup do obřadní síně Lesního hřbitova v Písku účastníkům smutečního rozloučení v počtu nad 100 osob pouze s ochrannou rouškou, případně s jinou ochranou úst a nosu bránící šíření kapének.