Občané ji najdou  ve vnitrobloku  v domě čp. 400 v Přemyslově ulici.

„Aby  tento záměr schválený zastupitelstvem mohl být splněn,  zvýšili jsme stav o dva strážníky. Ti budou zajišťovat službu  v Portyči a dále v části  Čechovy ulice na Nábřeží 1. máje od Nového k Jiráskovu mostu a po druhé straně řeky zase zpět k Portyči," informoval Jan Liška, velitel Městské policie v Písku.

Pracovní doba strážníka v této lokalitě  je od 10.30 do 21.30 hodin. Pro styk s veřejností  vedení městské policie stanovilo  úřední hodiny  od 11 do 12 a od 18 do 19 hodin, kdy bude strážník ve služebně přijímat podněty občanů. Pokud nebude strážník ve služebně, je možné ho kontaktovat na telefonu  733 454 989. V době od 21.30 do 10.30 hodin mohou občané volat na městskou polici v Komenského ulici, telefon 382 213 325, nebo na tísňové volání 156.

Je to poprvé, co městská policie v Písku otevírá detašované pracoviště a proto uvítá  připomínky a náměty ze strany  obyvatel města a zejména lidí ze sídliště Portyč.
„Počítáme s tím, že od května letošního roku zde  začne působit asistent prevence. Měl by to být člověk z řad lidí, kteří žijí  nebo žili v sociálním vyloučení, znají toto prostředí a mají s ním určité zkušenosti," uvedl velitel Městské policie v Písku Jan Liška.