Novým starostou Mirovic je Josef Vejšický a novým místostarostou Michal Huleš. Ve čtvrtek 1. listopadu je ze svých řad zvolili zastupitelé na ustavujícím zastupitelstvu.

Dosavadní starosta Zdeněk Bárta už ve volbách nekandidoval, ale do poslední chvíle pracoval pro město naplno. Teď už bývalá místostarostka Marie Hrdinová bude dál pro město pracovat jako radní a předsedkyně finančního výboru. „Už na mně nebude taková tíha odpovědnosti. Teď mě čeká příprava rozpočtu města na příští rok. Ráda bych se více věnovala kronice městaa také kulturním akcím,“ uvedla Marie Hrdinová. Prioritou bývalého vedení města byla stavba nové mateřské školky. S tím se ztotožňuje i nové vedení. „Chceme navázat na práci našich předchůdců a pokračovat v započatých akcích,“ dodal Josef Vejšický.

Michal Huleš společněs Marií Hrdinovou dodali, že se jim díky bývalému starostovi Zdeňku Bártovi podařilo včas podat žádost o dotaci z IROPu na stavbu školky. „Cením si toho, že i když už starosta nechtěl kandidovat, hodně nám pomohl. Do poslední chvíle dělal pro město maximum,“ uzavřel Michal Huleš.

Nové vedení radnice a předsedové výborů:
starosta Josef Vejšický
místostarosta Michal Huleš
radní – Marie Hrdinová, Antonín Suchan a Milena Doupovcová
předsedkyně finančního výboru Marie Hrdinová
předsedkyně kontrolního výboru Petra Sejáková