Kniha bude obsáhlejší než předchozí autorčiny tituly. Bude mít přes tři sta stran včetně barevné přílohy s obrazy píseckých malířů Vojtěcha Říhánka a Václava Vávry, rovněž Václaváků, které tato oblast inspirovala k tvorbě.

Autorka čerpala materiál pro knihu především z vyprávění pamětníků a Státního okresního archivu v Písku.

„U Václava je hodně pamětníků, kteří mi poskytli cenné informace a někteří také zapůjčili historické fotografie. Snažila jsem se vypodobnit tuto čtvrť od jejího vzniku až po současnost," vysvětlila Jaroslava Pixová, která na knize pracovala dva roky.

Zaujala ji zajímavá historie dnešního Václavského Předměstí, která sahá ještě hlouběji než historie samotného města Písek. „Nejprve to byla osada, která se měla nazývat podle rýžovnického písku Na Písku a později se jmenovala Starý Písek. Existovala dřív, než bylo založeno město Písek. Jeho vznik datuje historik August Sedláček k roku 1240, ale přesný letopočet nikdo nezná. Po založení města se dbalo na to, aby se rozvíjelo a stavělo v nové části a úmyslně byl Starý Písek odsunut a opomenut. Velmi dlouho byl pak jen malou osadou s několika chalupami. Výstavba se v lokalitě U Václava zastavila až do druhé poloviny devatenáctého století. Rozvoj nastal až s dvacátým stoletím," upřesnila Jaroslava Pixová.

Zmínila také to, že se historici domnívají, že je i kostel svatého Václava o několik desetiletí starší, než se uvádí. Stál nejpozději v polovině 13. století.

Vypravování pamětníků připomíná život na tomto předměstí před padesáti až šedesáti lety. Vzpomínali také na přívoz přes řeku k dnešní restauraci U Smetáka, což bylo oblíbené výletní místo i s procházkou kolem řeky. „Lidé také rádi chodívali na levém břehu do Václavských skal, kluci si tam hráli a mladí randili," připomněla Jaroslava Pixová, která je zároveň nakladatelkou.

Křest knihy Jak se žilo v Písku u Svatého Václava se uskuteční 23. října v 16 hod v restauraci Šumava na Václavském Předměstí.

Písek z pohledu archeologa

Písečtí a příznivci města se mohou těšit ještě na další zajímavou knihu, kterou vydává nakladatelství Blanice, a to s názvem Královské město Písek z pohledu archeologa. Jejím autorem není nikdo jiný než Jiří Fröhlich, který v knize zúročil období, kdy působil jako archeolog Prácheňského muzea v Písku.

V knize členěné do dvaceti kapitol se například dočtete, kde stál původní Písek, o zničeném klášteru, zda byly ve městě podzemní chodby, kde se těžilo a zpracovávalo zlato, na kterých místech se popravovalo, kde se našly mincovní poklady, kudy se vedla do města pitná voda, kam se ukládaly obětiny pro ochranu jejich domů, ale i o náhodných nálezech hrobů mimo hřbitovy či o píseckém vampýrovi.

Kniha o archeologických zajímavostech se objeví na knižních pultech koncem října a její křest plánuje autor Jiří Fröhlich s nakladatelstvím Blanice na začátek listopadu.