„Termín je závazný. Pokud můžete, šiřte ho mezi lidmi. Opět vyvěsíme letáčky, necháme to vyhlásit. Uvidíme, kolik přijde lidí, ale práce se budou týkat hlavně odstranění plotu a dřevin," řekl v sobotu několika desítkám obyvatel jednatel občanského sdružení Naše Chyšecko Jan Pich.

Právě v sobotu se v Chyškách uskutečnila finální prezentace úpravy chyšecké návsi, kterou navrhli  obyvatelé. Spolu se zahradními architekty z Ateliéru Kontinual si opět prošli místa, která se dočkají úpravy.

„Finální projekt se mi líbí. Je tam spousta prvků, které mě zaujaly. Jsem ráda, že se náves změní, že bude otevřená, stejně tak průzor na kostel," hodnotila  sedmačtyřicetiletá obyvatelka Stanislava Hejnová.

Některé její připomínky a nápady se dostaly do konečného návrhu. Například nová zeleň u kostela či odstranění náletových dřevin. „V rámci možností na brigády určitě budu chodit," řekla Stanislava Hejnová, která aktivitu občanského sdružení Naše Chyšecko, které s nápadem na úpravu návsi přišlo,  vítá. „Je dobře, že se tady něco děje. Musím říci, že jsem zvědavá, jaká bude účast na brigádách. Snad vše dobře dopadne. Doufám, že ano.  Elán, který je teď, snad vydrží," doplnila obyvatelka obce.

Starosta Chyšek Miroslav Maksa má k finálnímu projektu několik výhrad. „Je to tak domluvené, tak budiž," konstatoval starosta Miroslav Maksa, kterému se líbila jiná, konkrétně druhá varianta, která počítala s novou zastávkou a přístřeškem, jehož vchod by byl od májky, která tam je.

Současná zastávka, kterou obyvatelé označují jako nevzhlednou,  se i v sobotu stala předmětem diskuze. Lidé se na jejím odstranění shodli, ale definitivně, jak zdůraznil Miroslav Maksa,  o jejím zbourání budou rozhodovat zastupitelé. Ve vítězném návrhu podle jeho slov náhrada za čekárnu není. Cestující by se tak museli při dešti schovat třeba do vestibulu úřadu.

V projektu je zakreslen i přechod. „Ten tam ale nebude. Písecká dopravka ho nepovolí," upozornil starosta, který se kvůli navrženému přechodu obával možných rozepří mezi obyvateli a obcí.

Zahradní architektka Lucie Medková argumentovala tím, že dávají podnět k tomu, jaké by mohlo být řešení. „Nejsme v pozici, že bychom to projekčně kompletně vyřešili," upozornila Lucie Medková z Ateliéru Kontinual.

A jaké změny čekají chyšeckou náves?  Měla by se stát místem setkávání, a proto tu přibudou lavičky, které budou mít jednotnou formu,  či na farské zahradě ohniště, velká tabule, kde si děti budou moci kreslit, stůl, klouzačka i síť.

Důležitý zásah se týká zeleně či odstranění plotu  u fary. „Půjde celý pryč, posune se o půl metru směrem dovnitř a poroste tu široký květinový pás. Vznikne tu dřevěný plaňkový plot  s tím, že jednotlivá pole budou vyndavací a budou se moci sundat," popsala architektka a dodala, že vstupní brána do farské zahrady se také odstraní.  Prostor by tak měl působit veřejně, ne soukromě. Novinkou bude i přemístění plakátovací plochy vedle vstupu do farské zahrady.

Okolí kostela se může těšit na nové rostliny, vykácení náletových dřevin  či na přesun sochy anděla, která bude osvětlená.

Občanské sdružení Naše Chyšecko, které si klade za cíl pečovat o životní prostředí na Chyšecku, získalo na úpravu návsi dotaci. Její podmínkou je, aby se na vylepšení prostranství podíleli sami obyvatelé.