Bude spolupracovat především na řešení témat spojených s dopravou a veřejným prostorem, marketingem a také Podnikatelským parkem Milevsko. „Jde o pozoruhodný regionální projekt, který nás zaujal jasnou vizí. Na jedné straně je cílem uvést do života schválenou strategii rozvoje města, na té druhé pak jeho zapojení do programu chytrých měst, tedy Smart City. To dává prostor velmi podnětné spolupráci, na níž se budou podílet akademičtí pracovníci i studenti,“ uvedl rektor VŠTE Marek Vochozka.


Podle prorektora Vojtěcha Stehela půjde především o odbornou pomoc při tvorbě dopravního modelu Milevska a okolí, využití moderních technologií v dopravě nebo přípravu územních studií veřejného prostoru. „To jsou oblasti, kterým se akademici na Katedře dopravy nebo Katedře stavebnictví dlouhodobě úspěšně věnují,“ konstatoval.

Projekt Živé Milevsko – Smart Region se zaměřuje rovněž na vytvoření prostoru a podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání, a na rozvoj kultury a cestovního ruchu. Velký důraz se přitom klade na využití moderních technologií.

„Silné téma představuje podnikatelský park. Podaří-li se ho postupně nastartovat a rozvíjet, přinese to do regionu, jehož podnikatelský potenciál je zatím spojován se strojírenských holdingem ZVVZ GROUP, nový a potřebný impuls pro malé a střední podnikání,“ dodal Vojtěch Stehel.

V Podnikatelském parku má vzniknout například StartUp centrum s prvky sdílené kanceláře (co-working), areál na třídění a likvidaci odpadů či technologické zázemí v oblasti IT a administrativních služeb. „Celý koncept představuje vlastně hledání odpovědí na nejdůležitější otázky, které si ve městě klademe. Jeho největší ambicí je stabilizace počtu obyvatel, oživení podnikaní a celé infrastruktury, zahrnující jak dopravu, tak i třeba cestovní ruch. Prostě chceme, aby se zde lidem dobře žilo a neměli důvod odsud odcházet. Není to tedy projekt na rok či dva, ale spíše desetiletí,“ doplnil milevský starosta Ivan Radosta.