Tentokrát se zastupitelé nesejdou ve Sladovně, ale ve velkém sále Kulturního domu v Písku.

Na programu jsou mimo jiné dva body, kterými se zastupitelé již dlouhodobě zabývají. Jde o umístění a hmotovou studii nového plaveckého bazénu a Žižkova kasárna. Na jednání budou předloženy výsledky a průběh jednání se společností Žižkov center ohledně areálu a podání žaloby o určení vlastnického práva vůči společnosti TERABET.

Zastupitelé se rovněž budou zabývat návrhem na zrušení regulačního plánu Výstaviště.