Na základě aktuálních výsledků laboratorních rozborů ve čtvrtek Krajská hygienické stanice Jihočeského kraje vyhlásila dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání v lokalitě Podolsko na vodní nádrži Orlík.

„Voda je nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům. Byly překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl-a, a byla překročena limitní hodnota ukazatele vodní květ a zjištěna snížená průhlednost. Hrozí akutní poškození zdraví. Dnes vyhlášený dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání platí do odvolání,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Čtyřka na Lipně v Horní Plané

Pohoršila si i voda u pláže v Horní Plané na Lipně, na pětistupňové škále je hodnocena čtyřkou. Dle aktuálního rozboru je voda nevhodná ke koupání, byl zjištěn zvýšený výskyt indikátoru fekálního znečištění, dále je překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a. Voda podle hygieniků neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Trojka z Radavy a Hejtmanu v Chumu u Třeboně

Druhá sledovaná lokalita na Orlíku u autokempu Radava byla hodnocena stupněm tři, to znamená zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a snížená průhlednost.

Trojkou byla hodnocena i voda v rybníce Hejtman na JIndřichohradecku. Je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a.