Třináct členů Jihočeské hospodářské komory si převzalo z rukou místopředsedy Jhk a generálního ředitele ČSAD Autobusy a.s. Vladimíra Homoly ocenění za pomoc v rámci projektu Obědy pro děti. Z úst hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby zazněla aktuální témata jako energie a doprava, což patří i k důležitým oblastem pro město Písek.

Na píseckém podnikatelském fóru poděkovala Jihočeská hospodářská komora svým členům za podporu rodin v nouzi či pomoc ukrajinským uprchlíkům. „Když jsme v polovině roku 2021 přišli s projektem Obědy pro děti, nečekal jsem takový zájem a odezvu. Obratem se nám totiž přihlásilo 13 členských firem, které díky projektu od září 2021 hradí dětem, jež se dostaly do složité životní situace, obědy ve školní jídelně. A i když se samotné firmy v souvislosti s energetickou krizí letos dostávají do složité situace, v úsilí podpořit ty nejpotřebnější nepolevují, naopak, v novém školním roce přispívají i dalším dětem. Členové Jhk tak dnes podporují děti v Písku, které by si jinak nemohly dát teplý oběd ve školní jídelně se svými kamarády,“ říká Vladimír Homola, místopředseda Jihočeské hospodářské komory a generální ředitel ČSAD Autobusy a.s. a dodává, že obdobných projektů a aktivit, kde firmy pomáhají, je více.

Podnikatelské fórum připravila na předposlední den v listopadu Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář v Písku ve spolupráci s Obchodní akademií Písek, která fórum v letošním roce hostila. Fórum je tradičně příležitostí pro setkání členů Jihočeské hospodářské komory a partnerů, výměnu informací a kontakt s partnery, ale také zástupci měst, obcí a kraje, kteří tak mají příležitost si s firmami prodiskutovat řadu témat. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který přijal pozvání do Písku, seznámil podnikatele s aktuálními tématy Jihočeského kraje a představil situaci v oblasti dopravy či energií. Hostem fóra byl také starosta města Písek Michal Čapek spolu s 1. místostarostkou Petrou Trambovou a 3. místostarostou Josefem Soumarem, kteří se tématu energií a dopravy také dotkli spolu s aktuálními tématy pro město Písek, jako je výstavba spalovny či rozvoj oblasti Žižkova kasárna. Směrem k podnikatelům pak zazněla nejen pochvala za spolupráci a zvýšení příjmů města, ale také prosba podpořit ve spolupráci s městem podnikavost a spolupráci se školami.

Pochvala za spolupráci zazněla i od Vladimíra Homoly, který poděkoval bývalé starostce města Písek Evě Vanžurové za dlouholetou spolupráci právě s Jihočeskou hospodářskou komorou a píseckými podnikateli. 13 členů Jihočeského hospodářské komory si pak z rukou Vladimíra Homoly a ředitelky oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Písku Kateřiny Rybaříkové převzalo ocenění za pomoc dětem v rámci projektu Obědy pro děti: „Nápad pomoci píseckým dětem nám představila naše členská firma před prázdninami 2021. Záměrem od počátku bylo pomoci dětem, jejichž rodiče díky ztrátě partnera nebo jiných složitých událostí v rodině nemají na zaplacení obědů ve školní jídelně a děti tak přicházejí o možnost potkávat se s kamarády i při jídle a kvalitně se stravovat. Projekt Obědy pro děti funguje již léta po celé České republice – přispět se dá na transparentní účet organizaci Women for women o.p.s. V Písku však realizujeme pomoc konkrétním píseckým dětem a pomoc organizujeme tak, že dárce zaplatí oběd přímo školní jídelně za konkrétní dítě. Právě tato přímá podpora v místě, kde firmy působí, byla to, co naše členy zaujalo,“ vysvětluje Kateřina Rybaříková a dodává, že obědy pro jedno dítě vychází na cca 600 Kč měsíčně. Spolupráce se týká základní školy J. K. Tyla a Základní školy v Záhoří. Pomoc získal také jeden student z Obchodní akademie v Písku.

„Poděkování patří nejen těmto 13 členům Jhk. Podporu nabízí totiž i řada dalších našich členů, ať se to již týká pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, darování různého materiálu do škol či podpoře dalších projektů a akcí, včetně té finanční. Za to jim patří velký dík i dnes, alespoň formou potlesku zazněla i těmto firmám od Jhk, jejích členů a hostů pochvala,“ dodává Kateřina Rybaříková.

Ocenění Jhk za účast v projektu Obědy do škol obdrželo 13 členů Jhk:

Josef Staněk

Asociace jihočeských rodin z.s.

Hotel OtavArena***

Laser Arena Písek - HOTNET s.r.o.

ALGORIT CZECH, s.r.o.

Jitex COMFORT s.r.o.

PROGRESS sportswear, s.r.o.

I-services s.r.o.

ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

Smart BioEnergy s.r.o.

Lenka Krejčová

Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o.

Kateřina Rybaříková