Na posledním jednání milevských zastupitelů zaznělo, že při sestavování rozpočtu na příští rok bude město ohledně výše investic omezovat vládní nařízení na zvýšení platů zaměstnanců ve státní správě. To činí deset procent z platu a platí od 1. listopadu tohoto roku. V Milevsku se jedná o 77 úředníků, z nichž dva pracují na zkrácený úvazek, a o dva uvolněné zastupitele – starostu a místostarostu. Při takovém počtu se dá předpokládat, že bude muset město úsporněji hospodařit.

První zvýšená částka se úředníkům promítne v prosincové výplatě. Díky tomu, že stav zaměstnanců nebyl po celý rok plně obsazený, vznikly podle tajemnice městského úřadu Vladimíry Štorkové v rozpočtu na mzdy úspory. Z nich navýšení platů za první měsíc pokryjí.

Od nového roku by mělo být vše jinak. „Stát přidá městu Milevsku na výkon státní správy 607 tisíc korun a dále změnou legislativy město obdrží i vyšší podíl výnosu na sdílených daních, a to přibližně o sedm milionů korun. Kompenzace od státu by tedy měla pokrýti deset procent úřednického platu navíc,“ uvedla tajemnice milevského městského úřadu Vladimíra Štorková.

V praxi to znamená, že letos mělo město Milevsko v rozpočtu na platy úředníků 26,75 milionu korun a pro příští rok bude mít 29,43 milionu korun, což je o 2,68 milionu více. Jedná se o částku bez povinných odvodů zaměstnavatele. V úhrnu činí rozdíl přibližně 3,6 milionu korun. Tato částka se týká pouze úředníků na městském úřadě, nikoliv zaměstnanců organizací zřízených městem. Navýšení jejich platů je v rozpočtu města součástí příspěvku příslušným organizacím.

Ze zákona se zvýší i odměny uvolněným zastupitelům a do jednání zastupitelstva města je přichystán materiál o zvýšení odměn zastupitelům neuvolněným.

Kvalitních úředníků si zdejší tajemnice váží. „Dlouhodobě není snadné najít nové kvalifikované pracovníky, kteří by splňovali všechny požadavky. Těm kvalitním a zkušeným se většinou zdají zdejší platy malé, proto zůstávají raději v soukromé sféře. Nám pak nezbývá jiná cesta, než do vzdělání úředníků více investovat a vychovat si odborníky sami,“ vysvětlila Vladimíra Štorková.

V současné době například hledají odborníka na úsek lesního hospodářství a myslivosti za pracovníka, který se po dlouholetém působení na městském úřadě rozhodl pro změnu a podal výpověď, a to na pracovní poměr na dobu neurčitou. Dále ještě potřebují někoho na úseku vodního hospodářství jako zástup za pracovnici, která odchází na mateřskou dovolenou.