Ve městech a obcích na Písecku začalo pravidelné hubení hlodavců, především potkanů. Provozovatel místní vodohospodářské sítě společnost ČEVAK tu prostřednictvím odborných firem zajišťuje deratizaci dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.

„Tentokrát bude do kanalizačních šachet a na další vytipovaná místa položeno 300 kilogramů nástrah. Celková délka kanalizační sítě, které se deratizace týká, je 150 kilometrů," vyčíslil vedoucí provozního střediska Písecko Michal Hudák.

Konkrétně na Písecku se deratizace týká Písku, Mirotic, Mirovic, Čížové, Zlivic 
a Topělce. Odborná pokládka směsi granulí potrvá do poloviny října a neohrozí domácí ani hospodářská zvířata.

„Máme již předem vybraná místa, kde se potkani vyskytují. Jsou to například sídliště nebo centra měst a obcí. Pravidelným hubením se jich sice nikdy úplně nezbavíme, ale daří se nám zabránit jejich přemnožení," dodal Michal Hudák ze společnosti ČEVAK.