O návratu přívozu se začalo znovu mluvit v souvislosti se zamýšlenou stavbou lávky spojující lokality Hradiště a Sv. Václav, po které by vedla i cyklostezka.

Záměr případného zřízení přívozu projednají dnes písečtí radní. „Rozhodně otázka nestojí buď přívoz, nebo lávka. Návrh na obnovení přívozu vzešel z jednání Osadního výboru Svatý Václav. Odbor investic a rozvoje městského úřadu připravil podklady nutné pro rozhodnutí radních," uvedl místostarosta Písku Jiří Hořánek (ANO), který v přívozu vidí jednu z možných atrakcí pro Písečáky, ale hlavně pro turisty. Mohl by být na Otavě nad Václavským jezem, tedy přibližně v místech, kde byl i v minulosti.

Ani souhlas radních se záměrem na přívoz však neznamená, že bude zřízen.  Definitivní rozhodnutí by mohlo padnout až po zpracování studie, která posoudí vhodnou lokalitu. Její součástí budou finanční rozvaha, stanoviska správních orgánů, Státní plavební správy a Povodí Vltavy i vyjádření osadních výborů Hradiště a Sv. Václav.

Zkušenosti z míst, kde mají  přívoz, ukazují, že nejde o komerčně  zajímavou záležitost. Provoz je ztrátový a dotují ho kraje nebo obce.  K provozu je potřeba koncesovaná živnost a její držitel skládá státní zkoušky. „Pokud u nás půjde o veřejnou službu, jako provozovatel by přicházely v úvahu městské služby," dodal Jiří Hořánek.

Nyní přívozy fungují především na velkých řekách.  Z menších toků srovnatelných s Otavou jsou například na Berounce a Sázavě.

Na jihu Čech jsou  přívozy například na Vltavě v Hluboké a Hněvkovicích.