Kromě samotného rýžování byl připraven i doprovodný program, během kterého vystoupily kapely Nezmaři, Sem Tam či Hastrmani. Tančily se country tance, děti mohly navštívit tvořivé dílny a nechyběla středověká kuchyně.