Voda podle čtvrtečních výsledků byla na pětistupňové škále hodnocena pětkou. Proto i přes teprve počínající léto zde museli hygienici vyhlásit zákaz koupání.

Podle informací z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) vloni mělo nejhorší kvalitu ze všech jihočeských koupacích vod právě Podolsko na Orlíku. Zákaz koupání tu trval kvůli vysokým překročením limitních hodnot pro sinice, chlorofyl-a a další ukazatele od 23. června a ke zlepšení nedošlo po celou sezonu. Letos museli hygienici přistoupit k tomuto kroku prakticky ve stejnou dobu, tedy na začátku léta.

„Voda ve sledované lokalitě u Podolska na Orlíku je nebezpečná ke koupání. Dle aktuálního rozboru voda neodpovídá hygienickým požadavkům, byly zde významně překročeny limitní hodnoty III. stupně pro klíčové ukazatele sinice, dále zde byla překročena limitní hodnota ukazatele chlorofyl-a, vodní květ a byla zde zjištěna snížená průhlednost. Hrozí akutní poškození zdraví. 22. června byl vyhlášen dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, který platí do odvolání,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Další řádné měření bude ve všech sledovaných lokalitách v pondělí, jeho výsledky budou k dispozici ve čtvrtek.

Na vodních plochách sledovaných hygieniky se měření prováděla minulý týden a až na již zmíněné Podolsko, zatím kvalita vody vyhovovala. Orlík u Radavy, Staňkovský rybník a Lipno na pláži v Černé v Pošumaví mají pomyslnou jedničku. Mírně zhoršená kvalita vody je v Hejtmanu v Chlumu u Třeboně a v Lipenské nádrži na pláži u Lipna nad Vltavou. Trojku pak si vysloužila s kvalitou vody pláž v Horní Plané.