„Vodu u Podolska na Orlíku k dnešku hodnotíme jako vodu, která dle aktuálního rozboru neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Byly zde významně překročeny limitní hodnoty III. stupně ukazatele sinice a chlorofyl-a, dále byla překročena limitní hodnoty ukazatele intestinální enterokoky, vodní květ a byla zde snížená průhlednost. Hrozí akutní poškození zdraví. Dne 17. 8. zde byl vyhlášen dočasný zákaz koupání, který platí do odvolání,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Trojku dostala voda u Radavy. Zhoršená jakost vody představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ.

Trojkou je hodnocena též voda ve Staňkovském rybníce. Podobně jako u Radavy zhoršená jakost vody představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout při vodní rekreaci zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice a chlorofyl a.

Vítejte v Repubblica Italiana.
Pozvánka na toulání Itálií

Rovněž sousední rybník Hejtman dostal trojku. Platí pro něj stejná rizika a doporučení jako pro předchozí oblasti: Podle aktuálního rozboru je zde zhoršená jakost vody, která představuje mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží při vodní rekreaci. U vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofyl-a a je zde snížená průhlednost.

- V Jihočeském kraji se kvalita povrchové vody ke koupání dlouhodobě sleduje na Lipně u pláží v Lipně nad Vltavou, Horní Plané a Černé v Pošumaví, na Orlíku jsou to pláže u autokempu Radava a u Podolska a na Jindřichohradecku dva vyhledávané rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský rybník
- Povrchová voda, využívaná ke koupání a vodní rekreaci, může být kontaminována dvěma velkými skupinami mikroorganismů – řasami a sinicemi (cyanobakteriemi). Při jejich rozvoji vzniká ve vodě vegetační zákal, často viditelný pouhým okem. Zákal je vždy identifikátorem snížené kvality vody. Zatímco řasy působí především esteticky, sinice jsou silně toxické a při větší koncentraci mohou vyvolávat alergické reakce až akutní otravy. Ty se mohou projevovat podle množství požití a typu sinicemi produkovaných toxinů střevními a žaludečními potížemi, bolestmi hlavy, ale při silné kontaminaci a požití kontaminované vody mohou vyústit až po vážnější jaterní problémy