Písečtí zastupitelé odmítli žádost Jihočeského kraje, který je hlavním investorem, aby město zvýšilo svůj příspěvek o 2, 2 milionu korun. „Trváme na původním usnesení přispět 15 procenty nákladů, nejvýše však deset milionů korun," zdůraznil místostarosta Josef Knot (TOP 09). „S návrhem takového usnesení naprosto souhlasím," dodal zastupitel za KSČM Karel Vodička.

Důvodem k navýšení ceny byl požadavek Písku, aby na mostě nebylo navržené ocelové zábradlí, ale replika současného železobetonového. Projektant po změně projektové dokumentace vyčíslil navýšení ceny právě o 2,2 milionu korun včetně DPH. Tyto peníze nejsou v letošním rozpočtu a byla by tedy nutná jeho změna. „Město při dřívějším jednání nedeklarovalo navýšení ceny, pouze stanovilo podmínku na repliku zábradlí," připomněl Luboš Průša (Jihočeši 2012).

Není vyloučené, že zahájení akce se vzhledem ke stanovisku píseckých zastupitelů opět odsune. „Bude se zřejmě hledat řešení na společném jednání zástupců města 
a Jihočeského kraje," uvedl Petr Matoušek z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Odkládání opravy mostu dělá starosti obyvatelům Kestřan a dalších obcí, kteří jezdí po důležité silnici. Zahájení stavebních prací sice bude znamenat dlouhodobou uzavírku, ale po dokončení bude jistota, že most bude bezpečný a nebude ohrožovat.