Někteří zastupitelé požadovali vyřazení rekonstrukce z rozpočtu, popřípadě snížení částky, nicméně radní Petra Trambová trvala na tom, že třináct milionů je nezbytně nutných na dvě zásadní věci, a to na nový vlek a opěrnou zeď nad ulicí Nad Vodárnou. Nakonec se k jejímu názoru přiklonila potřebná většina a peníze na unikátní umělý svah fungující od roku 1976 do rozpočtu prošly.

Minulý týden písečtí radní schválili další krok, a sice žádost o dotaci na opravu lyžařského svahu, přesněji na pořízení lyžařského vleku a souvisejících inženýrských sítí. 

Výše dotace na rekonstrukci lyžařského svahu může tvořit maximálně padesát procent způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce. „Zbytek by šel z peněz města," podotkl vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Písek Václav Filip.

Přiznaná dotace by musela být vyčerpána do konce letošního roku.

Podle odboru má město šanci získat dotaci na rozvoj plánované veřejné infrastruktury v areálu lyžařského svahu. „Proto jsme se rozhodli žádost zaměřit pouze na finanční krytí pořízení lyžařského vleku a souvisejících inženýrských sítí, vše v pořizovací ceně 3,6 milionu korun bez DPH," dodal místostarosta Písku Josef Knot s tím, že daň z přidané hodnoty není uznatelným nákladem.