Našli zde devadesát objektů a získali tak další cenné poznatky o dějinách regionu. „Celkem jsme sledovali skrývku o rozloze zhruba sedm hektarů, pozůstatky po činnosti pravěkých lidí jsme zachytili na třetině plochy. Objevili jsme zbytky několika pravěkých vesnic, které se v prostoru dnešní haly vystřídaly v průběhu věků," uvedla Tereza Šálková z Prácheňského muzea. U Písku podle ní lidé žili již ve střední době kamenné, tedy před deseti tisíci lety. Dokazují to nalezené kamenné nástroje.

Asi před třemi a půl tisíci lety, na začátku střední doby bronzové, byla na místě vesnice s roztroušenými stavbami. „Díky nálezu keramických závaží k tkalcovskému stavu víme, že její obyvatelé tkali látky. Velké množství náročně zdobených keramických nádob a mnoho prozkoumaných spodních částí staveb pak ukazuje složitou strukturu sídliště," doplnila Tereza Šálková. Vědci navíc odebrali vzorky půdy, díky nimž později zjistí, jakými druhy obilí se lidé v osadě živili, kde obilí čistili a jak ukládali odpad.

Dále archeologové v písecké průmyslové zóně nalezli zbytky vesnice, která zde stála ve starší době železné, tedy před více než dvěma a půl tisíci lety. V mladší době železné navazovalo mladší osídlení, jež můžeme spojovat s historickými Kelty. „Zbytky sídliště z mladší doby železné byly nalezeny na několika místech zkoumané plochy. 
V jednom objektu ležel velký železný kopáč. Ten je v jižních Čechách vzácným nálezem, podobný pochází z pokladu železného nářadí Bezdědovic na Strakonicku," připomněla Tereza Šálková.

Zajímavým nálezem podle ní byl také velký objekt zaplněný organickou hmotou a jílem. Může se jednat o zanesenou nádržku na vodu, kterou lidé využívali v mladší době železné.

Archeologové na místě odebrali řadu nejrůznějších vzorků. V nich budou dále hledat například pylová zrna a zbytky pravěkých rostlin. Díky tomu zjistí, jak přesně vypadala krajina v okolí Písku, co se zde pěstovalo a jak se měnila strava lidí.

Na kompletní výsledky bude podle Terezy Šálkové nutné počkat zhruba rok. Zpracování všech získaných nálezů a vzorků je totiž náročné. Zájemci se ale pak všechny podrobnosti dozvědí. „Závěry chceme představit veřejnosti v Prácheňském muzeu. Rádi bychom na toto téma uspořádali příští rok výstavu," uzavřela Tereza Šálková.