S několika desítkami nápadů přišli Chyšečtí na sobotním jednání, které se týkalo úpravy veřejného prostranství a zeleně u kostela sv. Prokopa a fary.  Z nich vzešlo deset hlavních úkolů.

„Mezi výslednými prioritami bylo odstranění nevzhledné zastávky, přestavba či odstranění plotu u fary i zachování vzrostlých stromů nebo koutek pro děti. Obyvatelé se shodli na rozšíření zelených ploch či na úpravě cesty ke kostelu," popsala Vladimíra Bendová z občanského sdružení Naše Chyšecko.

Občanské sdružení Naše Chyšecko se rozhodlo vylepšit veřejné prostranství na návsi. Podařilo se mu na to získat  třísettisícovou dotaci od Nadace Via a 71 500 korun díky programu ERA pomáhá regionům. Finanční podporu občanskému sdružení přislíbily obec a farnost.

Právě zapojení obyvatel do proměny bylo jednou z podmínek získání dotace od Nadace Via.  Chyšečtí se poprvé k úpravě mohli vyjádřit v sobotu.

Toto setkání, které začalo prohlídkou upravovaných prostor, se setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Chyšečtí debatovali třeba o cestě vedoucí ke kostelu. Její rekonstrukci si přejí všichni. Diskutující se také shodli na odstranění zastávky a plotu u fary.

Nyní čeká práce zahradní architekty. Ti vypracují z nápadů lidí dva návrhy, které představí na dalším veřejném projednávání. To se uskuteční  22. března.  „Zde budeme diskutovat o konečné verzi projektu, který pak společnými silami uskutečníme," vysvětluje Vladimíra Bendová.

Občanské sdružení Naše Chyšecko vzniklo loni a jeho cílem je zkvalitnit prostředí obce a obohatit společenský a kulturní život na Chyšecku. Do úpravy veřejného prostranství se zapojí jeho členové, další obyvatelé obce a spolky.