Nechyběla ani bohatá tombola, za kterou je na místě poděkovat hlavně sponzorům, bez nichž bychom se neobešli. I díky nim se stal tento ples velmi oblíbeným o čemž svědčil zaplněný sál. Všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, děkujeme za spolupráci. Velmi si vážíme každé pomoci.

Michaela Smrčinová